Translate

torsdag 25 april 2013

Jordtorpet

På häradsekonomiska kartan från 1877 är det angivet jtp, dvs jordtorp. I Nationalencyklopedin står " jordtorp, bebyggelseenhet under 1700-, 1800- och det tidiga 1900-talet, vilken vanligen stod på ofri grund (före laga skiftet ofta på byns allmänningsmark). "  Torpare var alltså en lantarbetare som hade till uppgift att bruka markerna kring torpet åt den gårdsägare på vars ägor det låg. Läs mer här: http://www.torparna.com/articles/crofterliving.html
Bostadshusets tak var i uselt skick och rasar in inom några år. Uthuset ser dock fint ut, och ladan har ganska nytt plåttak.
Men dasset har ingen brytt sig om så det står med nöd och näppe upprätt.



Här inne bor den kvarvarande jägaren, en kattuggla. 
Ved finns det gott om. 





Inga kommentarer:

Skicka en kommentar