Translate

torsdag 25 juli 2013

Ett nerlagt sågverk.

Sågverket ingick mot slutet av sin verksamhet i Bofors-koncernen men lades ner i början av 90-talet då företaget koncentrerade verksamheten till större enheter. Här är en bild ur en tidningsartikel från början av 70-talet.
Området ovanför dammen är numera helt igenvuxet så jag fick ta min bild från bron. Byggnaden till vänster innehåller ett litet elverk som fortfarande är i drift.                                                    I källarvåningen är det mesta utrensat.


                                                                    Olja kvar i kannan.                               Diverse transportband och sorteringsanordningar i kraftigt förfall.

 
                                                   Två stora spånsilon döljer sig i lövslyet.
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar