Translate

söndag 15 juni 2014

Ett knippe sommarprimörer från Gotland

Några junidagar på Gotland, egentligen inte inriktade på övergivet, men en hel del blev det ändå... Vi börjar med en liten gårdskvarn där vingarna stannat på fem över sju.
Samma kvarn några år senare, i bakgrunden syns en uttjänt modern släkting.

       Vid Hoburgen står denna murgrönsövervuxna ruin, enligt en infoskylt har den samband med stenindustrin.

                                                    Här finns även rester av en mindre gård.
                                                                       Både folk...
                             ...och fä hade fin utsikt, nedan till vänster ladugårdens foderbord.
      En favoritplats som jag besökt flera gånger och åkt förbi ännu fler. Fredarve, eller slottet på Hule hällar, resterna av en medeltidsgård som övergavs redan på 1600-talet.


 Herr (på bilden) och fru stenskvätta hade troligen ungar i ruinen, de var upprörda över min närvaro så det blev ett kort besök denna gång.
 Min favoritfornborg på Gotland är inte den väldiga Torsburgen, utan den närliggande betydligt mindre Herrgårdsklint.                                                        Ingången uppe på klinten.
                                                         Husgrunder innanför muren.
                                                             Husgrund med ingång.
                                                          Gårdsruiner på Fårö.


                           Av bostadshuset syns bara lite tegelstenar och kullen efter spiselmuren.
 Engelska koleragravar på Ryssudden, Fårö. Under krimkriget hade engelska flottan en enhet i Östersjön, och när kolera bröt ut byggdes ett sjukhus på Fårö. Av det finns inga spår kvar, men ett tjugotal sjömän kom aldrig hem igen utan vilar här bland tallarna.
        Tillfälligt bebodd plats, i bakgrunden en kalkugnsruin, husgrunden har nog haft samband med den.
 Ännu en favoritplats, Fjäle ängar, där man får naturupplevelse och historielektion samtidigt. Bästa tiden för ett besök är i slutet av Maj, då blomsterprakten och fågelsången är ymnigast. Läs mer:  http://www.guteinfo.com/?id=1771
                                                                   Medeltida husgrund.
 Den nyaste husgrunden är från ca 1250, huset brann ner ca 150 år senare då även hela byn övergavs.
                                                Äldsta huset stod här, byggt ca år 500.
En bit in i skogen ligger gravfältet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar