Translate

onsdag 18 februari 2015

Det lilla elverket.

Vid en porlande bäck i Bergslagen står det här lilla fd elverket och väntar på att någon ska förvandla det till ett bostadshus. Låg det på Gotland hade jag redan köpt det...


 En kik upp i transformatortornet där det mesta är utrivet, bara de lokala ungdomarnas inristningar finns kvar. Numera är det ont om ungdomar i trakten, eller folk över huvud taget. Den närliggande tätortens befolkning har mer än halverats sedan "storhetstiden" i mitten på 1960-talet.

                                                   Nere i maskinrummet har allt rivits ut.
                                                  Här ser man hålet för vattenhjulets axel.
                          Det gamla stenfundamentet visar att här har funnits verksamhet länge.

Några husrester finns inte, däremot en jordkällare.
                                        Som så ofta här i trakten är den byggd av slaggsten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar