Translate

fredag 3 januari 2014

En torprunda i norra Roslagen.

När man tittar på häradsekonomiska kartan från 1905 ser man att skogen är full med torp och tillhörande odlingsmarker. Jag tog en promenad från A-G och dokumenterade vad jag hittade.
Nedan ses ekonomiska kartan från 1953, som synes är alla torp redan borta, och även en del åker och äng. 
 På den nutida kartan är så gott som all odlingsmark igenplanterad, förutom några små gläntor så är den enda någorlunda öppna Pitängen, som troligen är för sank för skogsplantering. I kartans övre del syns slamdammarna som hör till Holmens pappersbruk, det som inte syns är att man anlägger en vindkraftspark där.
 Vi börjar som sig bör vid A, här har jag frilagt några av Rudtorpets grundstenar. Om man sparkar lite i gräskullen som finns i grunden brukar det komma upp tegelbitar efter spiselmuren/skorstensstocken. Glöm inte att återställa bara, uppbökad mossa ser inte så snyggt ut.
 Till vänster i gläntan syns jordkällaren, och ladugårdsgrunden finns strax hitom granarna. Man kan ana vägen som nu reducerats till en stig, den går söderut in till vänster om stora granen.
                                                                      Jordkällaren.
                                                                  Ladugårdsgrunden.
Nu är vi vid B på kartan. Granmyrans byggnader hittade jag inte ett spår av, troligen är de översvämmade av slamdammen. Det enda som låg där var ett mosat bilvrak som dock inte haft med torpet att göra....

                                                      .....men det har nog dessa tunnband.
 Till C, Lugnet. Här ladugårdgrunden, utanför bilden en foderautomat för vildsvin, därav jakttornet.
 Grunden till boningshuset, buskarna i bakgrunden är syren som växer hej vilt här, det doftar nog gott i blomningstiden.
                                                                En rejäl trappsten.
 Så har vi tagit oss till D, Tatums boningshus syns det inte mycket av, jag sparkade fram lite tegel och frilade en hörnsten.
                                                        Ladugårdsgrunden syns lite bätre.
  Nu till E, med lite god vilja ser man Lissängens husgrund. Som ses på häradsek kartan har någon strukit över s och vill ha dit ll istället, men det rätta namnet ÄR Lissängen.
 Från andra sidan ser man bättre, förutom de obligatoriska tegelbitarna syns även en kant gjuten i cement.
                    Högvuxen granskog täcker Dalkarlskärret nedanför Lissängens ladugårdsgrund.
                     Inte lika högvuxna vinbärsbuskar har tagit över den här uthusgrunden/stenkällaren.
 F: Ladan som stod här syns på häradsekonomiska, men inte på ekonomiska 1953. Nu finns bara grunden och uppfartsrampen från Skomakarängen i öster.
 G: Solens sista strålar lyser upp träden bortom den igenväxande Pitängen. Grunden efter Pits ladugård är vackert mossbeväxt.
                       Bostadshusets grund med vårdträdet bakom och jordkällaren nere vid surdraget.
              Från andra hållet, något djur hade gjort jobbet att få upp tegelbitar ur gräskullen.
                                                                 En titt i jordkällaren
                               En sista titt bakåt mot Pit innan jag ger mig av mot bebyggda trakter igen.
Ni som inte känner till Kartsök och/eller historiska kartor har missat något, fantastiskt nyttiga sidor. På  http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html hittar man förutom utskrivbara (jag brukar mestadels printscreena de utsnitt jag behöver) kartor även dokument/kartor över jordskiften och dylikt. 
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/# har kartor från översiktsskala ända ner till orienteringskartskala. Underbart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar