Translate

torsdag 24 april 2014

Längs gamla Stockholmsvägen.

Jag tog en tur längs gamla Stockholmsvägen, eller gamla Norrtäljevägen om man har sin utgångspunkt åt 08-hållet. Det blev foton på en hel del gamla vägvisare och även en del annat. Vi börjar strax söder om kommungränsen där man ser vägen som fanns före denna vägs tillkomst på 1920-talet, på ekonomiska kartan från 1952 kan man ännu se den gamla vägbågen som en ljus slinga.
                            Numera är den igenväxt, bara stenstolparna till räckena visar vägkanten.
     Här står även ett fäste till en vägspärr från första världskrigets dagar. Just här heter vägen länsväg 280 , den svänger av mot Hallstavik en bit norröver.
 2: En modernare lämning, en pendlarparkering som användes tills motorvägen en bit österut öppnades 1995. Vägen heter nu länsväg AB982
       3: Denna gränssten vittnar om att vägbanken höjts bortåt en meter sedan vägen byggdes.
            4: Snofsigt värre, milsten rest av länsstyrelsen, naturligtvis med landshövdingens namn.
                    5: Nutida och dåtida vägvisare. Den nutida syns bättre, men inte är den vacker...
    6: I Libbykorset tittar vi söderut och ser vägvisaren på förra bilden genom fackverket i belysningsstolpen.

 7: En bit av den gamla vägen som slingrade sig fram mellan gårdarna, här med både grindstolpe och järnräcke. På häradsekonomiska kartan har jag ringat in vägbågen som ses här. Vägen heter nu i ca 1 km riksväg 77.

8: Milstenar resta av häradet är inte så snofsiga...Vägen har återigen bytt namn, nu heter den länsväg AB990.
 9: Ännu en gränssten.
 10: AMS-jobb hette det på min tid, då hette det nödhjälpsarbete eller AK-arbete.  http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6dhj%C3%A4lpsarbete
11: Strax efter Frötuna kyrka ser man vägen försvinna under trafikplatser och nyare vägar, det syns en vägsnutt där träddungen rakt fram står. På 1952 års karta har jag ritat in var vägen svänger nuförtiden.
12: Man kan plocka upp vägen igen på andra sidan E18 och rondellen (som jag ritat in på kartan), här är den reducerad till nästan oanvänd promenadstig.
Norrut försvinner vägen slutgiltigt under parkeringsplatser och affärsfastigheter. På milstenen ser vi att vi nu kommit 8 mil från huvudstaden, men eftersom en gammal mil är 10688 m (=18000 alnar) så är det ju 8,55 nutida mil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar